Számvizsgáló Bizottság

Kirch Ervin

Pók Péter

Wessják Zsolt

C.) Számvizsgáló Bizottság

Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés négy éves időtartamra három számvizsgálót választ. Tagjai maguk közül választják a Számvizsgáló Bizottság vezetőjét.

A Számvizsgáló Bizottság feladata

1. Az Egyesület pénzügyi- és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata.
2. A pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése.
3. A tagsági díj fizetésének ellenőrzése.

A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.

A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja:

• aki az Egyesület Elnökségének tagja,
• aki az Egyesület alkalmazásában áll,
• az Egyesületben gazdasági feladatokat lát el.

A Számvizsgáló Bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Egyesület Elnökségét,