Az etikai Bizottság

Leikauf Tibor
Sántha Károly

g) Az Elnökség az Etikai Bizottság javaslata alapján:
– figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont tagot
– az Egyesület tagjai sorából határozott időre vagy véglegesen kizárja, a határozott idejű kizárás 1 évtől 3 évig terjedhet
– az eljárás alá vont tag tagsági viszonyát határozott időre felfüggeszti, amelynek időtartama 3 hónaptól 1 évig terjedhet