Legyél a tagunk!

Új tagjaink a szakmai és vállalkozói fejlődést fontosnak tartó szakmai közösség tagjai lesznek, aki a közösségtől támogatást kapnak saját fejlesztésükhöz, szakmai és piaci tájékozódásukhoz.

Tagjaink ingyenesen vagy másoknak nem biztosított jelentős kedvezménnyel vehetnek részt szakmai rendezvényeinken, képzéseinken, térítésmentesen kapják évente hatszor az Épületgépész szaklap számait, valamint a hetente megjelenő, jogi, vállalkozói, pályázati és építőipari információkat tartalmazó hírlevelet. Tagjaink részt vehetnek a közgyűléseken, a határozatok meghozatalakor szavazati joguk van, tisztségekre választhatók. Ugyanakkor az alapszabályt (link) be kell tartaniuk, és munkájukkal más tagok és a szakma hírnevét nem ronthatják.

Egyesületünk elnöksége figyel a tagsági körben felmerülő érdekvédelmi igényekre, és a lehetőségekhez mérten szorgalmazza a felmerülő problémák megoldását. Tagjaink tehát tagdíjukkal a szakmai közösség működésén, fenntartásán túl az érdekvédelmet is támogatják. Az éves tagdíj: 19 000 Ft.

Egyesületünk tagja épületgépészeti tervezéssel, kivitelezéssel, beüzemeléssel, szervizeléssel, kéménysepréssel, épületgépészeti szakképzéssel, földgázelosztással, szakmai érdekvédelemmel foglalkozó természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, intézmények, egyesületek lehetnek. Pártoló tagok az épületgépészeti berendezéseket, alkatrészeket gyártó és forgalmazó vállalkozások lehetnek.

tagfelvétel:

A felvételi kérelmet és a hozzá mellékelt rövid szakmai életrajzot a következő email-címre várjuk: gazkozosseg@gmail.com