Felelősségalapú szabályozás a gázfelhasználás egyes területein

Felelősségalapú szabályozás a gázfelhasználás egyes területein

A cikk Versits Tamás – KÉOSZ Felelősségi Mátrix Munkabizottság, 42. Nemzetközi Gázkonferencián elhangzott előadása alapján készült

Alapgondolat: Egy értékteremtő folyamatban minden résztvevő vállaljon személyes felelősséget munkájáért, tetteiért, nyilatkozataiért és viselkedéséért. A folyamatok kidolgozásánál alkalmazzunk olyan, már jól bevált eszközöket, amelyek nem engedik meg a jogszabályoktól, szabályzatoktól, szabványoktól (MSZ-EN) való önkényes, szubjektív eltéréseket.

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX

Időrendi áttekintés
– 2008 A KÉOSZ az V. Kéménykonferencián elsőként vetette fel az egységes szabályozás felelősség alapú kidolgozásának ötletét és szükségességét és határozatban fektette le a FM kidolgozásának a szükségességét
– 2009. ápr. Dunagáz Konferencia – Az első előadás ebben a témában
– 2009. okt. 41. Nemzetközi Gázkonferencia – újabb előadás a témában
– 2010. márc. VI. Kéménykonferencia – összefoglaló előadás a FM-ról, Határozat: folytatni kell a Felelősségi Mátrix (összefüggésrendszer) kidolgozását… alakuljon Munkabizottság, amely még 2010-ben elkészíti a megvalósíthatósági munkaprogramot
– 2010. szeptember – A 42. Gázkonferencia: A Felelősségi Mátrix Munkabizottság bemutatja a kidolgozás folyamatát és státuszát
– 2011. A MB a Dunagáz tavaszi konferenciára bemutatja a gázszolgáltatás területére kidolgozott Felelősségi Mátrixot

A Munkabizottság felépítése és tagjai
Fülöp Lajos szakértő, Munkabizottság vezető
Tagok:
Gyárfás Attila (MÉGSZ)
Lukácsi Péter (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.)
Versits Tamás (KÉOSZ, MGVE)
A Munkabizottságot a KÉOSZ Elnöksége hívta létre és bízta meg a Felelősségi Mátrix kidolgozásával.

Alapgondolat
– Egy értékteremtő folyamatban minden résztvevő vállaljon személyes felelősséget munkájáért, tetteiért, nyilatkozataiért és viselkedéséért.
– A folyamatok kidolgozásánál alkalmazzunk olyan, már jól bevált eszközöket, amelyek nem engedik meg a jogszabályoktól, szabályzatoktól, szabványoktól (MSZ-EN) való önkényes, szubjektív eltéréseket
Ilyen eszköz a Felelősségi Mátrix, amely nem rendelet, nem szabályzat, hanem segédlet a jogalkotónak és a közreműködőknek egyaránt a folyamat pontos, egyértelmű kidolgozásához!

Mire jó a Felelősségi Mátrix?
A legfontosabb: Segédeszköz egy folyamatszabályozás kidolgozásához és egy szabályozott folyamat elemzéséhez

Mi a Felelősségi Mátrix?
– Egy szabályozott folyamatban résztvevő természetes és jogi személyek és felelősségeik rendezett formában történő megjelenítése.

FONTOS!
– Egy felelősségi mátrix csak egy folyamathoz tartozhat, de a mátrix elemei más folyamatban is megjelenhetnek!
– Kapcsolódás más folyamatokra kidolgozott mátrix elemekre mint pl. gázkészülékek légellátása, égéstermék elevezetés, stb.

A Mátrix kialakítása
– A Munkabizottság pontosan megfogalmazza a folyamatokat
– Lefolyásuk szerint sorrendbe állítja a folyamatban résztvevőket (sorok)
– Meghatározza a folyamatban részvevők felelősségeit (oszlopok)
– Megvizsgálja, hogy a sor-oszlop kapcsolat mutat-e valamilyen összefüggést (pl. a folyamat nem szakad-e meg)

A rend-trend!
(Ahol a rend a rendszert jelenti.)
– Ha egy folyamat szabályozása „rendben” van, akkor a folyamatnak van trendje. Ezzel szemben, ha egy folyamatnak van trendje nem biztos, hogy a folyamat rendben van!

Konkrét példa:
140 kW hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gáz csatlakozó vezetékek és gázfelhasználói berendezések létesítésének és üzemeltetésének felelősségi mátrixa.

Milyen megállapításokat tehetünk?
– Van-e túlzott megosztottság?
– Van-e hiány?
– Van-e túlzott koncentráció?
– Van-e kulcsszereplő?
– Van-e felelős és a felelős mögött felelősség?
– Van-e hiba a folyamatban? (pl. szakadás)
– Van-e szükség a folyamat módosítására?
A folyamat a jogalkotóhoz kerülhet!

Konkrét mátrix-elem ismertetése
– Gyártó/forgalmazó – Termék megfelelősség (A1)
A1 Termék megfelelőség
A készülék forgalomba hozatalát meg kell előzze, a készülék mintájának teljes körű gáztechnikai vizsgálata egy kijelölt akkreditált laboratóriumban, ahol megvizsgálják, hogy a gázkészülék megfelel-e a Gázkészülékek direktíva követelményeinek, valamint a megfelel a vonatkozó követelményeknek is. A termék megfelelőségét igazoló CE jelet ekkor kerülhet rá a termékre.
A fentieken kívül a gyártó feladata, hogy meghatározza és rögzítse a gázkészülék telepítésével kapcsolatos gyártmány-specifikus előírásokat,

Összefoglaló értékelés:
A készülékek/berendezések kereskedelmi forgalomba hozatalával és a termék megfelelősségének igazolásával összefüggő jogszabályi háttér rendezett. A szükséges kelléki feltételek, tartalmi követelmények, felelősségi körök egyértelműen szabályozottak.

Jogszabályi háttér:
A gázkészülékek CE jel alatt történő forgalomba hozatalának rendjét a 2009/142/EC „Gázkészülékek” direktíva szabályozza, amely 2010. január 5.-én lépett hatályba és váltotta fel a korábbi direktívát a 90/396/EEC-t. Az európai direktívákat az egyes országok rendelet formájában kötelesek bevezetni, saját jogrendjükbe. Ennek megfelelően a gázkészülék direktívát bevezető magyar jogszabály a többször módosított 22/98IKIM rendelet.

Javaslat:
A Gyártó minden esetben tegye on-line elérhető állapotba a forgalmazott termékének megfelelősségét igazoló (CE) dokumentumot.

A Munkabizottság rövid távú feladatai:
– Bemutatni, hogy évtizedek óta szabályozott folyamat mint pl. a gázfelhasználói berendezések létesítési és üzemeltetési felelősségi mátrixának vannak-e hiány elemei?
– Jogos fogyasztói elvárásoknak eleget téve meghatározni a gázkészülékek cseréjének egyszerűsített eljárási folyamatának felelősségi mátrixát

A Munkabizottság hosszú távú feladatai:
– Eljárni, hogy a sokszereplős folyamatok rendeleti szabályozása csak a Felelősségi Mátrix alapján történjen (jogalkotás, kormányzati szint)
– Széleskörű marketing aktivitás a Felelősségi Mátrix minél tágabb körben (szakmai és civil szféra) történő megismertetésére